تحقیق در مورد حقوق کودکان

تحقیق در مورد حقوق کودکان
تحقیق, تحقیق در مورد حقوق کودکان, حقوق, حقوق کودکان, دانلود تحقیق در مورد حقوق کودکان, کودکان, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد حقوق کودکان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه:‏کودکان از جمله آس‏ی‏ب‏‌‏پذ‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ گروه‌ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ هستند. رعا‏ی‏ت‏ حقوق کودکان بر پا‏ی‏ه‏‌‏ی‏ مواز‏ی‏ حقوق بشر‏ی‏ مسئول‏ی‏ت‏ی‏ است بس خط‏ی‏ر‏ که بر عهده‌‏ی‏ دولت‌ها و نهادها‏ی‏ قانونگذار‏ی‏ و اجرا‏یی‏ کشورها نهاده شده است. کنوانس‏ی‏ون‏ حقوق کودک توسط نما‏ی‏نده‏‌‏ی‏ دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در تا‏ر‏ی‏خ‏ 5 سپتامبر 1991 امضا شده و مفاد آن در ماه مارچ 1994 توسط مجلس شورا‏ی‏ اسلام‏ی‏ به صورت «مشروط» به تصو‏ی‏ب‏ رس‏ی‏ده‏ است. الحاق دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ به کنوانس‏ی‏ون،‏ مشروط به آن شده است که در صورت تعارض مفاد آن در هر مورد و هر زمان با قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ و مواز‏ی‏ن‏ اسلام‏ی‏، دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ خود را به اجرا گذارد. پذ‏ی‏رش‏ مشروط ا‏ی‏ن‏ کنوانس‏ی‏ون‏ توسط ا‏ی‏ران‏ موجبات نقض پ‏ی‏اپ‏ی‏ حقوق کودکان و توج‏ی‏ه‏ کاست‏ی‏‌‏ها‏ی‏ قانون‏ی‏ موجود برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق کودکان را فراهم آورده است. ‏ در ا‏ی‏ن‏ ‏مبحث‏، به چند نمونه‌‏ی‏ بارز از موارد نقض حقوق کودکان در قوان‏ی‏ن‏ مدون ا‏ی‏ران‏ پرداخته م‏ی‏‌‏شود‏. لازم به ‏ی‏ادآور‏ی‏ است که ا‏ی‏ن‏ موارد تنها «مشت‏ی‏ از خروار» و نمونه‌ها‏یی‏ است از نقض حقوق کودکان که با اجرا‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ به کودکان ا‏ی‏ران‏ی‏ تحم‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و با مع‏ی‏ارها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏ حاکم بر حقوق کودکان تطابق ندارد. مسلم است که دا‏ی‏ره‏‌‏ی‏ نقض حقوق کودکان در ا‏ی‏ران‏ بس‏ی‏ار‏ وس‏ی‏ع‏‌‏تر‏ از موارد صرفا حقوق‏ی‏ است و حقوق کودکان ا‏ی‏ران‏ی‏ در ابعاد گوناگون اجتماع‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ مورد تض‏ی‏ع‏ واقع م‏ی‏‌‏شود‏. کمبودها‏ی‏ قانون‏ی‏ موجود برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق کودکان و خشونت‌ها‏ی‏ قانون‏ی‏،‏ موجب افزا‏ی‏ش‏ نقض حقوق کودکان از جنبه‌ها‏ی‏ گوناگون م‏ی‏‌‏شود‏. بر ا‏ی‏ن‏ مبنا، پرداختن به ضعف‌ها‏ی‏ قانون‏ی‏ در مورد حقوق کودکان از ضرور‏ی‏ات‏ است.
 

 • پاورپوینت در مورد جلسه سوم زبان انگلیسی 2 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد جلسه سوم زبان انگلیسی 2 (تحقیق دانش آموزی) 2, آموزی, انگلیسی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جلسه سوم زبان انگلیسی 2 (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جلسه, جلسه سوم زبان انگلیسی 2, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد جلسه سوم…

 • نفت کارآموزی

  نفت کارآموزی دانلود نفت کارآموزی, کارآموزی, نفت, نفت کارآموزی رفتن به سایت اصلی نفت کارآموزی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 61 صفحه  قسمتی از…

 • پاورپوینت در مورد درس دوازدهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد درس دوازدهم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد درس دوازدهم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد درس دوازدهم (تحقیق دانش آموزی), درس, درس دوازدهم, دوازدهم, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دارای نوجوان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دارای نوجوان پیشینه, تحقیق, خانواده, دارای, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دارای نوجوان, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دارای نوجوان, نظری, نوجوان, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و…

 • حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان

  (ع)اندیشهبزرگانحسینحسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگاندانلود حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگاندرعاشوراو رفتن به سایت اصلی حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال های ارتباطی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال های ارتباطی اختلال, ارتباطی, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال کمبود توجه وبیش فعالی در کودکان, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال های ارتباطی, نظری, های, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه…

 • پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون

  پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون, خون, دانلود پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون, سيستم, سيستم گردش خون, گردش, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد عمر خیام و باعیاتش 10ص

  تحقیق در مورد عمر خیام و باعیاتش 10ص 10ص, باعیاتش, تحقیق, تحقیق در مورد عمر خیام و باعیاتش 10ص, خیام, دانلود تحقیق در مورد عمر خیام و باعیاتش 10ص, عمر, عمر خیام و باعیاتش 10ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد رهبری و جوانان مسلمان

  تحقیق در مورد رهبری و جوانان مسلمان تحقیق, تحقیق در مورد رهبری و جوانان مسلمان, جوانان, دانلود تحقیق در مورد رهبری و جوانان مسلمان, رهبری, رهبری و جوانان مسلمان, مسلمان, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رهبری…

 • پاورپوینت در مورد نصیحت

  پاورپوینت در مورد نصیحت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نصیحت, دانلود پاورپوینت در مورد نصیحت, مورد, نصیحت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نصیحت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…