تحقیق در مورد رشته كوه

تحقیق در مورد رشته كوه
تحقیق, تحقیق در مورد رشته كوه, دانلود تحقیق در مورد رشته كوه, رشته, رشته كوه, كوه, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رشته كوه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏اَلْبُرْز‏، رشته‌كوهى‌ غربى‌ – شرقى‌ در شمال‌ ايران‌. ‏نام‌ و ‏نام‌گذاري‌: البرز را بازمانده‌ از واژة اوستايى‌ هرابرزئيتى‌1 دانسته‌اند (‏اشپيگل‌، ؛ I/61 ‏ايرانيكا، .(I/810 ‏اين‌ دو نام‌ در زبان‌ پهلوي‌ هَربُرز (‏پورداود، 1/131، 2/148) و هربورچ‌ (همو، 1/222) آمده‌ است‌. جغرافى‌دانان‌ مسلمان‌ ‏در نام‌گذاري‌ اين‌ رشته‌ كوه‌ معمولاً نام‌ محلى‌ قله‌هاي‌ آن‌را به‌ تمامى‌ رشته‌ ‏تعميم‌ داده‌اند و به‌ همين‌ علت‌ از نام‌ عمومى‌ البرز كمتر ذكري‌ به‌ ميان‌ ‏آورده‌اند (نك: لسترنج‌، 22 )، تا جايى‌ كه‌ از 70 نام‌ براي‌ البرز ياد كرده‌اند (‏اعتمادالسلطنه‌، 2/1011). ‏هر چند نام‌ بسيار كهن‌ اين‌ رشته‌ كوه‌ ناشناخته‌ ‏است‌ ( ايرانيكا، همانجا)، اما شكل‌ اوستايى‌ هرابرزئيتى‌ را مركب‌ از هَرا به‌ ‏معناي‌ كوه‌، و برزئيتى‌ و بَرِز به‌ معناي‌ بلندي‌ دانسته‌اند (پورداود، 2/324؛ ‏بهرامى‌، 2/1025، 3/1554). آيلرس‌2 هرا را به‌ معنى‌ محافظ و پشتيبان‌، و برزئيتى‌ ‏را به‌ معناي‌ بلندي‌، پشته‌ و كوه‌ مى‌داند ( ايرانيكا، ؛ I/811 ‏نيز نك: پورداود، 1/131). ‏وي‌ معتقد است‌ كه‌ «بلند» و نيز «بالا» در فارسى‌ امروزي‌ از همان‌ ريشة ‏بَرِز و برزئيتى‌ بازمانده‌ است‌؛ علاوه‌ بر اين‌، واژه‌هاي‌ آلمانى‌ بِرگ‌3 (كوه‌) ‏و بورگ‌4 (دژ) را نيز با اين‌ واژه‌ هم‌ ريشه‌ مى‌خواند ( ايرانيكا، همانجا). ‏ظاهراً رشته‌كوه‌ البرز را در دورة ساسانى‌ و به‌ پارسى‌ ميانه‌ پَدِشخوارگر ‏مى‌خواندند (اشپيگل‌، همانجا) كه‌ بعدها به‌ صورتهاي‌ مختلف‌ فرشوادجر (مرعشى‌، 10)‏، پتشخوارگر (ماركوارت‌، 130 ؛ اشپيگل‌، همانجا)، فَدَشخوارگر ( مجمل‌ ‏التواريخ‌…، 36) و فدشوارگر ( نامة تنسر، 4؛ نيز نك: حجازي‌، 35) نيز آمده‌ است‌. ‏نويسندة مجمل‌ التواريخ‌ «فدشخوار» را به‌ معناي‌ كوه‌ و دشت‌، و «گر» را به‌ ‏معناي‌ پشته‌ مى‌داند (همانجا)، حال‌ آنكه‌ ماركوارت‌ آن‌ را به‌ معناي‌ «كوههاي‌ ‏واقع‌ در مقابل‌ (ناحية) خوار» آورده‌ است‌ (همانجا). اين‌ نام‌ در يونانى‌ به‌ ‏صورت‌ پاراخواثراس‌5 آمده‌ (استرابن‌، ؛ V/259 ‏نيز نك: ماركوارت‌، 130 ، حاشية 2 )‏، ‏و از آن‌ به‌ عنوان‌ رشته‌كوههايى‌ در بالادست‌ سرزمين‌ ماد و ماتيانى‌ كه‌ از ‏ارمنستان‌ به‌ سوي‌ شرق‌ و تا دروازه‌هاي‌ خزر و تا سرزمين‌ آريا امتداد مى‌يابد، ‏ياد شده‌ است‌ (استرابن‌، 299, V/269, .(319 ‏در نامة تنسر پذشخوارگر (فدشوارگر) ‏منطقه‌اي‌ شامل‌ گيلان‌، ديلمان‌، رويان‌ و دماوند دانسته‌ شده‌، و جشنسف‌ (گشنسپ‌) ‏شاه‌ آنجا بوده‌ است‌ كه‌ اجدادش‌ آنجا را از چنگ‌ دست‌نشاندگان‌ اسكندر بيرون‌ ‏آورده‌ بودند (ص‌ 4- 5). ‏گرچه‌ پتشخوارگر را نام‌ نواحى‌ گيلان‌ و طبرستان‌ ‏دانسته‌اند ( كارنامه‌…، 49، حاشية 4)، اما در ايرانشهر به‌ عنوان‌ ناحيه‌اي‌ در ‏كنار گيلان‌ آمده‌ است‌ (نك: ماركوارت‌، و همان‌گونه‌ كه‌ ظهيرالدين‌ مرعشى‌ نيز ‏تأكيد دارد، بايد همان‌ طبرستان‌ باشد (همانجا). ‏نويسندگان‌ مسلمان‌ پيوسته‌ از ‏كوهى‌ به‌ نام‌ قارن‌ (كارن‌) نام‌ برده‌اند (نك: طبري‌، 9/90؛ ابن‌ اثير، 8/166؛ ‏ابن‌ خلدون‌، 3(4)/781، 4(4)/ 731). مسعودي‌ كوه‌ قارن‌ را ميان‌ طبرستان‌ و ناحية ‏قومس‌ مى‌داند و از دماوند، به‌ عنوان‌ بلندترين‌ كوه‌ جهان‌، جداگانه‌ بحث‌ مى‌كند (‏ص‌ 49). اصطخري‌ نيز از كوه‌ قارن‌ به‌ عنوان‌ كوهى‌ منفرد سخن‌ مى‌گويد (ص‌ 169؛ ‏نيز نك: ابن‌ حوقل‌، 318). بكران‌ (زنده‌ در 605ق‌) كوه‌ دماوند را از جبال‌ قارن‌ ‏متمايز مى‌داند (ص‌ 57) و مى‌نويسد: جبال‌ قارن‌ كوهى‌ است‌ بزرگ‌ ميان‌ طبرستان‌، ‏ري‌، بسطام‌ و دامغان‌، و اين‌ كوه‌ را جبال‌ رونج‌ مى‌نامند و دماوند از اين‌ كوه‌ ‏جداست‌ (ص‌ 58). بدين‌سان‌، كوه‌ قارن‌ را بخشى‌ از كوه‌ البرز بايد شمرد كه‌ در ‏طبرستان‌ بدين‌نام‌ خوانده‌ مى‌شده‌ است‌ (حكيم‌، 40). ‏برخى‌ البرز را همان‌ ‏كوه‌ معروف‌ قاف‌ دانسته‌اند. به‌ گفتة ياقوت‌ پيشينيان‌ كوه‌ قاف‌ را البرز ‏مى‌ناميدند (4/18) و به‌ نوشتة حمدالله‌ مستوفى‌: «بعضى‌ آن‌ [كوه‌ البرز] را از ‏كوه‌ قاف‌ شمارند» (ص‌ 191؛ نيز نك: اشپيگل‌، ؛ I/61 ‏لسترنج‌، 368 ، حاشية .(2 ‏چنين‌ مى‌نمايد كه‌ ياقوت‌ (همانجا) و حمدالله‌ مستوفى‌ (همانجا) اولين‌ ‏جغرافى‌نگارانى‌ باشند كه‌ از رشته‌ كوهى‌ با نام‌ البرز سخن‌ گفته‌اند (نيز نك: ‏لسترنج‌، همانجا؛ قس‌: اشپيگل‌، همانجا). حمدالله‌ مستوفى‌ در «ذكر جبال‌ ايران‌» ‏مى‌نويسد: «كوه‌ البرز كوه‌ عظيم‌ است‌، متصل‌ باب‌ الابواب‌ است‌» (همانجا)، اما ‏وي‌ همه‌ جا به‌ وضوح‌ از البرز نام‌ نمى‌برد (قس‌: لسترنج‌، 182 -181 ، حاشية و ‏ظاهراً مطالب‌ او دربارة البرز قفقاز با رشته‌كوه‌ البرز درهم‌آميخته‌ است‌، زيرا ‏در قفقاز نيز رشته‌ كوهى‌ به‌ همين‌ نام‌ (البرز) وجود دارد (نك: XXX/151 , 3 BSE). ‏رشته‌ كوه‌ البرز (هرابرزئيتى‌) را در اوستا و نوشته‌هاي‌ ديگر ايران‌ باستان‌، ‏كوههايى‌ افسانه‌اي‌ برشمرده‌اند (بارتولمه‌، 1788 -1787 ؛ اشپيگل‌، همانجا). ‏مطابق‌ نوشتة اوستا، جايگاه‌ مهر (فرشتة روشنايى‌) بر فراز كوه‌ هرا (البرز) ‏است‌ و او نخستين‌ ايزد مينوي‌ است‌ كه‌ پيش‌ از برآمدن‌ خورشيد از اين‌ كوه‌، به‌ ‏سراسر ممالك‌ آريايى‌ مى‌تابد. بر فراز البرز – بر اساس‌ همين‌ باور – «نه‌ شب‌ ‏است‌ و نه‌ ظلمت‌، نه‌ باد گرم‌ مى‌وزد و نه‌ باد سرد، از ناخوشيها بري‌ و از ‏آلايش‌ و ناپاكى‌ اهريمنى‌ عاري‌ است‌، مه‌ و بخار از آنجا برنخيزد» ( يشتها، 1/131‏؛ پورداود، 1/131). جايگاه‌ سروش‌ نيز بر فراز كوه‌ البرز، در بارگاهى‌ هزار ‏ستون‌ و ستاره‌ نشان‌ قرار دارد (همو، 1/519). ‏جكسن‌ رشته‌ كوه‌ البرز را – ‏برخلاف‌ پورداود كه‌ معتقد است‌ كه‌ نام‌ البرز را بعدها به‌ اين‌ رشته‌ كوه‌ ‏داده‌اند (2/324) – همان‌ البرز مقدس‌ اوستايى‌ مى‌داند و دربارة باورهاي‌ ‏اسطوره‌اي‌ دربارة اين‌ كوه‌، مى‌نويسد: شايد به‌ سبب‌ آتش‌فشان‌ اين‌ كوه‌ [‏دماوند] آن‌ را نشانه‌اي‌ از سرچشمة آتش‌ مينوي‌ دانسته‌اند (ص‌ 75، 494). برخى‌ ‏ديگر نيز البرز باستانى‌ و از جمله‌ البرز مذكور در شاهنامه‌ را همين‌ البرز ‏امروزي‌ مى‌دانند (ستوده‌، «البرز»، 114)، در مقابل‌، ا¸يلرس‌ معتقد است‌ كه‌ ‏ايرانيان‌ هر كوه‌ بلندي‌ را البرز مى‌ناميدند ( ايرانيكا،
 

  • تحقیق در مورد كليدها 10 ص

    تحقیق در مورد كليدها 10 ص 10, تحقیق, تحقیق در مورد كليدها 10 ص, دانلود تحقیق در مورد كليدها 10 ص, ص, كليدها, كليدها 10 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كليدها 10 ص لینک دانلود و…

  • تحقیق در مورد كدوي روغني

    تحقیق در مورد كدوي روغني تحقیق, تحقیق در مورد كدوي روغني, دانلود تحقیق در مورد كدوي روغني, روغني, كدوي, كدوي روغني, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كدوي روغني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

  • تحقیق در مورد تربت حيدريه 7 ص

    تحقیق در مورد تربت حيدريه 7 ص 7, تحقیق, تحقیق در مورد تربت حيدريه 7 ص, تربت, تربت حيدريه 7 ص, حيدريه, دانلود تحقیق در مورد تربت حيدريه 7 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تربت…

  • تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص

    تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص 116, تحقیق, تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص, توحيد, توحيد معاد نبوت 116 ص, دانلود تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص, ص, معاد, مورد, نبوت رفتن به سایت…

  • تحقیق در مورد احساسات ملي گرايي در نتر فارسي 11 ص

    تحقیق در مورد احساسات ملي گرايي در نتر فارسي 11 ص 11, احساسات, احساسات ملي گرايي در نتر فارسي 11 ص, تحقیق, تحقیق در مورد احساسات ملي گرايي در نتر فارسي 11 ص, دانلود تحقیق در مورد احساسات ملي گرايي…

  • سندرم روده تحريك پذير

    پذيرتحريكدانلود سندرم روده تحريك پذيررودهسندرمسندرم روده تحريك پذير رفتن به سایت اصلی سندرم روده تحريك پذير لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 10 اسلاید  قسمتی…

  • پاورپوینت در مورد ساختار اتمی 2

    پاورپوینت در مورد ساختار اتمی 2 2, اتمی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ساختار اتمی 2, دانلود پاورپوینت در مورد ساختار اتمی 2, ساختار, ساختار اتمی 2, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ساختار اتمی 2 لینک دانلود و…

  • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رنگ وشخصیت

    مبانی نظری وپیشینه تحقیق رنگ وشخصیت تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رنگ وشخصیت, رنگ, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق رنگ وشخصیت, نظری, وپیشینه, وشخصیت رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق رنگ وشخصیت لینک دانلود و خرید پایین…

  • تحقیق در مورد سوفسطائیان 11 ص

    تحقیق در مورد سوفسطائیان 11 ص 11, تحقیق, تحقیق در مورد سوفسطایان 11 ص, دانلود تحقیق در مورد سوفسطایان 11 ص, سوفسطایان, سوفسطایان 11 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سوفسطائیان 11 ص لینک دانلود و…

  • تحقیق در مورد مهندسی برق 20 ص

    تحقیق در مورد مهندسی برق 20 ص 20, برق, تحقیق, تحقیق در مورد مهندسی برق 20 ص, دانلود تحقیق در مورد مهندسی برق 20 ص, ص, مهندسی, مهندسی برق 20 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مهندسی…