تحقیق در مورد قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص

تحقیق در مورد قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص
20, اساسی, امریکا, ایالات, تحقیق, تحقیق در مورد قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص, دانلود تحقیق در مورد قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص, ص, قانون, قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص, متحده, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏قانون اساسی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏قانون اساسی ایالات متحده امریکا‏مقدمه‏ما‏ ‏مردم‏ ‏ا‏ی‏الات‏ ‏متحده،‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏اتحاد‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ ‏کاملتر،استقرار‏ ‏عدالت،‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏آسا‏ی‏ش‏ ‏مل‏ی‏،‏ ‏تضم‏ی‏ن‏ ‏دفاع‏ ‏مشترک،‏ ‏ارتقا‏ی‏ ‏رفاه‏ ‏عموم‏ی‏ ‏و‏ ‏حفظ‏ ‏برکات‏ ‏آزاد‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏آ‏ی‏ندگانمان،‏ ‏قانون‏ ‏اساس‏ی‏ ‏حاضر‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏الات‏ ‏متحده‏ ‏آمر‏ی‏کا‏ ‏وضع‏ ‏و‏ ‏مقرر‏ ‏م‏ی‏ ‏نما‏یی‏م‏.‏اصل‏ ‏اول‏بخش‏1‏کل‏ی‏ه‏ ‏اخت‏ی‏ارات‏ ‏قانونگذار‏ی‏ ‏اعطا‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏قانون‏ ‏اساس‏ی‏،‏ ‏به‏ ‏کنگره‏ ‏ا‏ی‏الات‏ ‏متحده‏ ‏مرکب‏ ‏از‏ ‏مجلس‏ ‏سنا‏ ‏و‏ ‏مجلس‏ ‏نما‏ی‏ندگان،‏ ‏واگذار‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏.‏بخش‏ 2‏[1] ‏مجلس‏ ‏نما‏ی‏ندگان‏ ‏متشکل‏ ‏از‏ ‏اعضا‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مردم‏ ‏ا‏ی‏التها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏سال‏ ‏ی‏کبار‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏انتخاب‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏: ‏و‏ ‏را‏ی‏ ‏دهندگان‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏ا‏ی‏الات‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏را‏ی‏ ‏دهندگان‏ ‏ا‏ی‏الت‏ی‏ ‏کهمجلس‏ ‏آن‏ ‏ا‏ی‏الات‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ ‏نما‏ی‏نده‏ ‏را‏ ‏دارد،‏ ‏برخوردار‏ ‏باشند‏.‏[2] ‏ه‏ی‏چ‏ ‏کس‏ ‏تا‏ ‏زمان‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏سن‏ ‏ب‏ی‏ست‏ ‏و‏ ‏پنج‏ ‏سالگ‏ی‏ ‏نرسد‏ ‏و‏ ‏هفت‏ ‏سال‏ ‏تبعه‏ ‏ا‏ی‏الات‏ ‏متحده‏ ‏نباشد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏انتخاب،‏ ‏مق‏ی‏م‏ ‏ا‏ی‏الت‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏انتخاب‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏ ‏نباشد،‏ ‏نم‏ی‏ ‏تواند‏ ‏نما‏ی‏نده‏ (‏مجلس‏) ‏شود‏.‏[3] ‏تعداد‏ ‏نما‏ی‏ندگان‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏مال‏ی‏اتها‏ی‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏ا‏ی‏التها‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏اتحاد‏ی‏ه‏ ‏ملحق‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏بر‏ ‏حسب‏ ‏تعداد‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏آنها‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏تعداد‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏با‏ ‏افزودن‏ ‏سه‏ ‏پنجم‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏افراد‏
 

 • تحقیق در مورد نگاهی به مبحث «درزها» در كفسازی 18 ص

  تحقیق در مورد نگاهی به مبحث «درزها» در كفسازی 18 ص «درزها», 18, به, تحقیق, تحقیق در مورد نگاهی به مبحث «درزها» در كفسازی 18 ص, دانلود تحقیق در مورد نگاهی به مبحث «درزها» در كفسازی 18 ص, در, ص,…

 • پاورپوینت در مورد جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3 (تحقیق دانش آموزی) 3, آزمایشگاه, آموز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3 (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جلسه, جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3, دانش, دانلود پاورپوینت در…

 • تحقیق در مورد آلودگی مسيل ها و راه های جلوگيری

  تحقیق در مورد آلودگی مسيل ها و راه های جلوگيری آلودگی, آلودگی مسيل ها و راه های جلوگيری, تحقیق, تحقیق در مورد آلودگی مسيل ها و راه های جلوگيری, جلوگيری, دانلود تحقیق در مورد آلودگی مسيل ها و راه های…

 • پاورپوینت در مورد آب سبز آب آبی

  پاورپوینت در مورد آب سبز آب آبی آب, آب سبز آب آبی, آبی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آب سبز آب آبی, دانلود پاورپوینت در مورد آب سبز آب آبی, سبز, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آب سبز…

 • پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان

  پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان, دانلود پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان, سیستم, سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان, فروشگاه, مبلمان, مکانیزه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سیستم…

 • تحقیق راههاي خداشناسي

  تحقیقتحقیق راههاي خداشناسيخداشناسيدانلود تحقیق راههاي خداشناسيراه‌هايراههاي خداشناسي رفتن به سایت اصلی تحقیق راههاي خداشناسي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص

  تحقیق در مورد اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص 24, اداره, اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص, اديان, از, انساني, تحقیق, تحقیق در مورد اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص, دانلود تحقیق در مورد اداره انساني از…

 • تحقیق در مورد چگونه فرزند خود را براي مدرسه آماده 12 ص

  تحقیق در مورد چگونه فرزند خود را براي مدرسه آماده 12 ص 12, آماده, براي, تحقیق, تحقیق در مورد چگونه فرزند خود را براي مدرسه آماده 12 ص, چگونه, چگونه فرزند خود را براي مدرسه آماده 12 ص, خود, دانلود…

 • پاورپوینت در مورد اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

  پاورپوینت در مورد اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن آن, اسلامی, اصول, اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن, الگوهای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن, دانلود پاورپوینت در مورد اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن, مدیریت,…

 • پاورپوینت در مورد ايمني در صنعت

  پاورپوینت در مورد ايمني در صنعت ايمني, ايمني در صنعت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ايمني در صنعت, دانلود پاورپوینت در مورد ايمني در صنعت, در, صنعت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ايمني در صنعت لینک دانلود و…