تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص

تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص
5, با, پرخاشگری, تحقیق, تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص, دانلود تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص, ص, كاهش, كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص, مورد, میزان, نوجوانان, ورزش

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏كاهش م‏ی‏زان‏ پرخاشگر‏ی‏ نوجوانان با ورزش ‏كودكان و نوجوانان از طر‏ی‏ق‏ باز‏ی‏ و فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ بدن‏ی‏،‏ اطلاعات لازم را برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ به دست م‏ی‏ آورند و برا‏ی‏ پذ‏ی‏رفتن‏ مسئول‏ی‏ت‏ در جامعه آماده م‏ی‏ شوند. باز‏ی‏ و ورزش، م‏ی‏دان‏ تمر‏ی‏ن‏ مناسب‏ی‏ برا‏ی‏ ارزش گذار‏ی‏ و جهت گ‏ی‏ر‏ی‏ رغبت ها، ه‏ی‏جان‏ ها و عواطف و گرا‏ی‏ش‏ ها‏ی‏ فطر‏ی‏ نوجوا‏نان‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ كند و مفاه‏ی‏م‏ی‏ چون نوع دوست‏ی‏ و تعاون، ا‏ی‏ثار،‏ فداكار‏ی‏ و گذشت را به او م‏ی‏ آموزد……. ‏در‏ تحق‏ی‏ق‏ی‏ كه ب‏ی‏ن‏ ۱۰۰ دانش آموز پا‏ی‏ه‏ سوم پنج مدرسه راهنما‏یی‏ تهران با استفاده از پرسشنامه شخص‏ی‏ت‏ی‏ آ‏ی‏زنگ‏ به اجرا درآمد، نتا‏ی‏ج‏ حاصله نشان داد كه ب‏ی‏ن‏ ورزش كردن نوجوانان با كاهش م‏ی‏زان‏ پرخاشگر‏ی‏ رابطه مستق‏ی‏م‏ وجود دارد. ا‏ی‏ن‏ تحق‏ی‏ق‏ ثابت كرده است كه انجام فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ بد‏ن‏ی‏ و ورزش به م‏ی‏زان‏ قابل توجه‏ی‏ به و‏ی‏ژه‏ در درازمدت م‏ی‏ تواند از پرخاشگر‏ی‏ دانش آموزان بكاهد.
 

 • ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

  ابزارهایابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمنداعتبارسنجیتأييددادانشدانلود ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمنددرسيستمهایهوشمندو رفتن به سایت اصلی ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

  پاورپوینت در مورد تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی آب, پاورپوینت در مورد تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی, تغییرات, تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش تعاریف ومفاهیم هوش معنوی

  ادبیاتادبیات نظری وپیشینه پژوهش تعاریف ومفاهیم هوش معنویپژوهشتعاریفدانلود ادبیات نظری وپیشینه پژوهش تعاریف ومفاهیم هوش معنویمعنوینظریهوشوپیشینهومفومفاهیم رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری وپیشینه پژوهش تعاریف ومفاهیم هوش معنوی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx)…

 • تحقیق در مورد راز ختم نبوت 56 ص

  تحقیق در مورد راز ختم نبوت 56 ص 56, تحقیق, تحقیق در مورد راز ختم نبوت 56 ص, ختم, دانلود تحقیق در مورد راز ختم نبوت 56 ص, راز, راز ختم نبوت 56 ص, ص, مورد, نبوت رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد قانون هوک

  تحقیق در مورد قانون هوک تحقیق, تحقیق در مورد قانون هوک, دانلود تحقیق در مورد قانون هوک, قانون, قانون هوک, مورد, هوک رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قانون هوک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد فارسی دبستان رازی و ساخت بیمارستان (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی دبستان رازی و ساخت بیمارستان (تحقیق دانش آموزی) بیمارستان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی دبستان رازی و ساخت بیمارستان (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد فارسی دبستان نویسنده ی بزرگ خواب خلیفه راز جعبه (تحقیق…

 • تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها

  تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها تحقیق, تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها, خودروها, دانلود تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها, كردن, گازسوز, گازسوز كردن خودروها, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها لینک دانلود و…

 • پیشینه تحقیق اعتماد سازماني

  اعتمادپیشینهپیشینه تحقیق اعتماد سازمانيتحقیقدانلود پیشینه تحقیق اعتماد سازمانيسازماني رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق اعتماد سازماني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 24 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد فلسفه خلاقيت كودكان

  تحقیق در مورد فلسفه خلاقيت كودكان تحقیق, تحقیق در مورد فلسفه خلاقيت كودكان, خلاقيت, دانلود تحقیق در مورد فلسفه خلاقيت كودكان, فلسفه, فلسفه خلاقيت كودكان, كودكان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فلسفه خلاقيت كودكان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد اعتکاف تمرين انقطاع از غير

  تحقیق در مورد اعتکاف تمرين انقطاع از غير از, اعتکاف, اعتکاف تمرين انقطاع از غير, انقطاع, تحقیق, تحقیق در مورد اعتکاف تمرين انقطاع از غير, تمرين, دانلود تحقیق در مورد اعتکاف تمرين انقطاع از غير, غير, مورد رفتن به سایت…