خودکارآمدی اجتماعی

اجتماعیخودکارآمدیخودکارآمدی اجتماعیدانلود خودکارآمدی اجتماعی

رفتن به سایت اصلی

خودکارآمدی اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏خودکارآمدی اجتماعی‏جهت بررسی این سازه از مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز ‏(2000)‏ بهره گرفته شد. این ابزار از ‏25‏ گویه تشکیل شده است که میزان اعتماد فرد به خودش را در موقعیتهای اجتماعی گوناگون در یک طیف پنج درجهای اندازه میگیرد و پاسخ به گوی‏ه‏ا از یک )‏اصلا‏ به خودم اعتماد ندارم( تا پنج) کامالً به خودم اعتماد دارم( نمره میگیرند. مثالً یکی از این موقعیتها بدین شکل است: «‏بیان عقایدم در بین افرادی که در خصوص موضوع مورد عالقهام بحث میکنند.»‏ البته الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر سه گویه به دلیل عدم تطابق فرهنگی حذف گردید. این گویهها مربوط به گذاشتن قرار با جنس مقابل و شرکت در مهمانی رقص بودند. از اینرو حداقل نمره میتواند در این مقیاس ‏22‏ و حداکثر آن ‏110‏ باشد.‏اسمیت و بتز ‏(2000)‏ پایایی ابزار را با اجرا بر روی ‏354‏ دانشجوی کارشناسی ‏90(‏ پسر و ‏364‏ دختر( به روش همسانی درونی‏(‏آلفای کرونباخ‏)‏ برابر با ‏94/0‏ و به روش بازآزمایی با فاصله سه هفته ای ‏82/0‏ گزارش نموده اند ‏86/0(‏ برای پسران و ‏80/0‏ برای‏دختران‏)‏. روایی سازه این ابزار نیز توسط سازندگان آن به روش همگرا و واگرا از طریق همبستگی با مقیاسهای اعتماد اجتماعی و‏کمرویی مطلوب گزارش گردیده است.‏در پژوهش حاضر جهت تعیین روایی از تحلیل عامل به روش مؤلفه‏ ‏های اصلی استفاده گردید. مالک استخراج عوامل، ارزش ویژه‏ ‏باالتر از یک و شیب منحنی اسکری بود. یافته‏ ‏ها نشان دهنده وجود یک عامل کلی بود. مقدار KMO‏ برابر ‏91%‏و آزمون بارتلت‏ ‏برابر)‏ p‏جدول -3-4‏ نتایج تحلیل عاملی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی‏گویه‏بار عاملی‏گویه‏بار عاملی177%1270%265%1361%368%1458%449%1555%562%1674%667%1766%769%1874%869%1980%975%2079%1072%2167%112/64002/06‏ارزش ویژه10/42
 

 • پاورپوینت مديريت بحران

  پاورپوینت مديريت بحران اثرات و مراحل زماني وقوع حوادث و بلايا را شرح دهيد, اصول مبارزه با بحران را توصيف نمائيد, انواع بحران, بحران و مديريت بحران را تعريف نمائيد, پاورپوینت مديريت بحران, خصوصيات رهبران و مديران بحران را توصيف…

 • بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن 40 ص

  بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن 40 ص برر, بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن 40 ص, دانلود بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي…

 • تحقیق در مورد قرآن هدف از خلقت

  تحقیق در مورد قرآن هدف از خلقت از, تحقیق, تحقیق در مورد قرآن هدف از خلقت, خلقت, دانلود تحقیق در مورد قرآن هدف از خلقت, قرآن, قرآن هدف از خلقت, مورد, هدف رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قرآن…

 • تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا 13 ص

  تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا 13 ص 13, آفريقا, اي, تحقیق, تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا 13 ص, دانلود تحقیق در مورد ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا 13…

 • تحقیق در مورد تعريف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

  تحقیق در مورد تعريف عرف و عناصر آن در قانون و فقه آن, تحقیق, تحقیق در مورد تعريف عرف و عناصر آن در قانون و فقه, تعريف, تعريف عرف و عناصر آن در قانون و فقه, دانلود تحقیق در مورد…

 • پاورپوینت در مورد ضرب و تقسیم جلسه چهارم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ضرب و تقسیم جلسه چهارم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ضرب و تقسیم جلسه چهارم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, تقسیم, جلسه, چهارم, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ضرب و تقسیم جلسه چهارم (تحقیق دانش…

 • پاورپوینت در مورد پمپ های هیدرولیكی

  پاورپوینت در مورد پمپ های هیدرولیكی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پمپ های هیدرولیكی, پمپ, پمپ های هیدرولیكی, دانلود پاورپوینت در مورد پمپ های هیدرولیكی, مورد, های, هیدرولیكی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پمپ های هیدرولیكی لینک دانلود و…

 • مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 ص

  (ص)13آموزشآموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 صارتباطاتاطلاعاتپرورشدانلود مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 صدرعصرمقالهمقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 صو رفتن به سایت اصلی مقاله آموزش و پرورش در…

 • پاورپوینت در مورد مبنای رفتار گروه

  پاورپوینت در مورد مبنای رفتار گروه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبنای رفتار گروه, دانلود پاورپوینت در مورد مبنای رفتار گروه, رفتار, گروه, مبنای, مبنای رفتار گروه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مبنای رفتار گروه لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بعثت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) 14 ص

  تحقیق در مورد بعثت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) 14 ص 14, آله, الله, بعثت, بعثت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) 14 ص, پیامبر, تحقیق, تحقیق در مورد بعثت پیامبر (صلی الله…